Ochranné fólie s technologií nízké hlučnosti Low Noise

Řada fólií Low Noise snižuje při odvíjení hluk na minimum, což přispívá k ochraně zdraví vašeho personálu.

LowNoie Reduce the Db than standard film

Hladina hluku pod 85 DB

Novacel Low Noise – ochrana pracovníků

Nová technologie Low Noise umožňuje odvíjení rolí ochranné fólie s velmi vysokou přilnavostí při hladině hluku nižší než 85 dB. Dosažená úroveň je nižší než úroveň požadovaná stávajícími mezinárodními normami:

  • směrnice 2003/10/ES Evropského parlamentu,
  • Zákonný limit stanovený Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) Ministerstva práce Spojených států (směrnice TED 01-00-015).

Legislativa na pracovišti stanoví povinné nošení osobních ochranných prostředků (OOP) od 85 dB, což je povolený expoziční limit (PEL).
  
Zdraví a pohoda – ochrana proti hluku

Technologie Low Noise umožňuje tišší pracovní prostředí při aplikaci ochranné fólie s velmi vysokou přilnavostí na povrchy. Snížení decibelů naměřené nezávislou akreditovanou kontrolní laboratoří umožňuje vyhnout se povinnému nošení prostředků na ochranu sluchu a nabízí operátorům výrobních linek bezkonkurenční sluchové pohodlí.
 
Odbory pro zdraví, bezpečnost a pracovní podmínky zastupující pracovníky ve společnostech a služby pracovního lékařství hledají řešení ke snížení hluku na pracovištích. Technologie NOVACEL® Low Noise je odpovědí na tuto potřebu.

Low Noise řada usnadňuje odvíjení

Nová technologie Novacel Low Noise navíc umožňue vyvinout významně nižší sílu potřebnou pro odvíjení role. Tím je nastavení linky snadnější a je zabráněno rizikům vyplývajících z ručního odvíjení, které denně provádějí pracovníci linky, jako jsou např. úrazy zapříčiněné únavou.

Nastavení role může váš personál provést bez námahy, což také pomáhá snížit rizika muskuloskeletálních poruch (MSD).

Řada Novacel Low Noise

Řada Low Noise přináší zvýšení produktivity

Produktivita a kvalita produktů závisí na koncentraci operátorů na výrobní lince. K tomu přispívá méně hlučné pracovní prostředí díky nové technologii Novacel Low Noise. Tato technologická inovace chrání zdraví personálu, což je základní součást příjemného prostředí při práci.

Nová technologie Low Noise umožňuje snížení nákladů spojených s osobními ochrannými pomůckami na ochranu sluchu, které se stávají nadbytečnými, a stejně tak i s vybavením přímo integrovaným na laminovacím stroji ochranných fólií.